Obozy

Znajomość języków obcych otwiera wiele bram. Ci, którzy mają zdolność do ich szybkiego przyswajania, mogą czuć się prawdziwymi szczęściarzami. Wynika to z faktu, że umiejętność władania językami obcymi jest niezwykle pożądaną cechą w oczach wielu pracodawców. Aby jednak móc pochwalić się takimi kompetencjami, powinno się od najmłodszych lat praktykować naukę. 

Wiadomo, że najpopularniejszy jest język angielski. Mimo tego, że niemal na wszystkich etapach edukacji prowadzone są z niego obowiązkowe zajęcia, niekiedy okazuje się być to wciąż niewystarczające. Nasza szkoła językowa MAK powstała w odpowiedzi na te potrzeby. Prowadzimy nie tylko lekcje angielskiego dla młodzieży z Krakowa, ale również organizujemy obozy języka angielskiego dla dzieci.

 

Obóz językowy idealną alternatywą do tradycyjnych metod nauczania

Oczywiste jest, że dzieci dużo sprawniej chłoną wiedzę niż dorośli. Z tego powodu, nauka obcego języka za młodu jest dużo bardziej efektywna, niż miałoby to miejsce w późniejszych latach. Wielu rodziców zdaje sobie z tego sprawę i dba o odpowiednią edukację swoich pociech w tym zakresie. Wiemy jednak, że nie zawsze przynosi to oczekiwane skutki. Dzięki uczestnictwu w realizowanych przez nas obozach z językiem angielskim może się to zmienić! 


Nasze obozy z języka angielskiego dla dzieci pozwalają na nabycie szerokiego zakresu umiejętności w niebywale krótkim czasie, których przy normalnych warunkach dziecko uczyłoby się miesiącami. Zaufaj nam i zapisz swoją pociechę na nasz obóz, a przekonasz się o tym sam!

Obóz języka Angielskiego dla dzieci

Nauka w bardziej przystępnej dla dzieci formie

Podczas naszych obozów języka angielskiego dla dzieci, nauka łączona jest z zabawą. Ciężko bowiem wyobrazić sobie, aby ktokolwiek zgodził się na wyjazd do drugiej szkoły w wolnym czasie. Gdyby obozy polegały na całodziennym siedzeniu w ławkach i uczestnictwie w nużących zajęciach, nie byłyby tak efektywne, jak są. Dzięki elementom rozrywkowym angielski staje się jednak bardziej przystępny dla dzieci i łatwiej przyswajalny.

Większe obycie z językiem

Dodatkowo w czasie takiego kilkudniowego bądź kilkutygodniowego wyjazdu, młodzież nieustannie ma kontakt z językiem. Pomaga to rozwinąć umiejętności komunikacyjne w języku obcym znacznie szybciej niż podczas cotygodniowych, godzinnych zajęć. Tutaj stężenie styczności z angielskim jest bardzo wysokie. Dzieci w czasie naszych obozów przełamują swoje bariery językowe, pracują nad płynnością wypowiedzi, a także poszerzają swój zasób słownictwa. 

Nasza szkoła językowa MAK to miejsce specjalizujące się w prowadzeniu zajęć z angielskiego dla młodzieży na terenie Krakowa. Poza realizowaniem lekcji zajmujemy się także organizacją obozów z języka angielskiego dla dzieci, które organizujemy na najwyższym poziomie. Wiemy, jak istotna jest praktyczna umiejętność posługiwania się językiem, dlatego w swoich metodach nauczania stawia przede wszystkim na podnoszenie kompetencji rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Z naszą pomocą nawet najbardziej odporne dzieci przełamią swoją barierę komunikacji!

Obóz językowy dla dzieci